Fast Track - Cizí jazyky 5x rychleji
Lingua Centrum jazykov??kola
ZKOUŠKY, KTERÉ VÁM ZMĚNÍ ŽIVOT!

Úřední překlady

Úřední překlad 

(nebo také překlad s kulatým razítkem, s razítkem soudního tlumočníka, soudně ověřený překlad apod.)

Překládají se rodné listy, oddací listy, vysvědčení, diplomy, výpisy z trestního rejstříku, výpisy z obchodního rejstříku, plné moci, čestná prohlášení, notářské zápisy a další dokumenty.

Co je to úřední překlad?

(nebo také překlad s kulatým razítkem, s razítkem soudního tlumočníka, soudně ověřený překlad apod.)

Soudně ověřený překlad se sestává z dokumentu ve výchozím jazyce a jeho překladu do cílového jazyka. Celý dokument je svázán červeno-modro-bílou stužkou a opatřen razítkem soudního překladatele.

DŮLEŽITÁ INFORMACE K ÚŘEDNÍM PŘEKLADŮM

Dokument, fyzicky poskytnutý k soudnímu překladu, se po překladu stává pevnou součástí složky soudního překladu a složka je spojena s tímto dokumentem notářským způsobem - pečetí. Tato složka se pro účely, pro které je vyžadována, odevzdává jako celek soudního překladu, překládaný dokument nelze ze složky bez jejího zneplatnění vyjmout či oddělit.

Pokud tedy o původní překládaný dokument nechcete odevzdáním složky soudního překladu na příslušná místa nenávratně přijít (rodný list, vysvědčení, oddací list atd.) doporučujeme si ještě před objednáním soudního překladu opatřit notářsky ověřenou kopii, tu poskytnout k přeložení a originál si pečlivě uschovat!

Jaký je rozdíl mezi notářským a soudním ověřením?

Notářské ověření potvrzuje, že kopie listiny byla vyhotovena z originálu a s tímto originálem souhlasí.
Soudní ověření potvrzuje, že překlad do cílového jazyka souhlasí s textem originálního dokumentu.

 

 

 

? Lingua Centrum
Facebook | redak??syst? iPage.cz | nau?me mluvit opravdu ka?d?o - Zv?ectvo.cz