Fast Track - Cizí jazyky 5x rychleji
Lingua Centrum jazykov??kola
ZKOUŠKY, KTERÉ VÁM ZMĚNÍ ŽIVOT!

Zkoušky City & Guilds

Jsme akreditované vzdělávací a zkouškové centrum City & Guilds!

Ověřte si svoji úroveň angličtiny v rozřazovacím testu ke zkouškám City & Guilds.


Organizace City & Guilds

Je součástí instituce City and Guilds of London Institute a patří mezi jednu z nejvýznamnějších britských institucí zabývajících se odborným vzděláváním:

Více informací naleznete také na českých stránkách City & Guilds.


Proč absolvovat zkoušky City & Guilds?


Typy zkoušek

 


Termíny zkoušek

ČERVEN 2015

OLOMOUC:

22.6.2015 písemné zkoušky IESOL z obecné angličtiny

23.6.2015 ústní zkoušky ISESOL z obecné angličtiny

Registrace do 30.4.2015.

Vyplněnou přihlášku, spolu s dokladem o zaplacení, zašlete elektronicky na adresu: info@lingua-centrum.cz. Poštou na adresu: Lingua Centrum jazyková škola, U Stadionu 1205/10, 779 00 Olomouc.

PROSTĚJOV:

24.6.2015 písemné zkoušky IESOL z obecné angličtiny

25.6.2015 ústní zkoušky ISESOL z obecné angličtiny

Registrace do 30.4.2015.

Vyplněnou přihlášku, spolu s dokladem o zaplacení, zašlete elektronicky na adresu: prostejov@lingua-centrum.cz. Poštou na adresu: Lingua Centrum jazyková škola, Rejskova 19, 796 01 Prostějov.

 


Cena zkoušek

International English
 

IESOL
(písemná zk.)

ISESOL
(ústní zk.)

celkem
Preliminary (A1) 1.600,- 1.600,- 3.200,-
Access (A2) 1.600,- 1.600,- 3.200,-
Achiever (B1) 1.600,- 1.600,- 3.200,-
Communicator (B2) 1.800,- 1.990,- 3.790,-
Expert (C1) 2.000,- 2.100,- 4.100,-
Mastery (C2) 2.000,- 2.100,- 4.100,-
Young Learners
 

YESOL
(písemná zk.)

YSESOL
(ústní zk.)

celkem
Basic 1.300,- 1.300,- 2.600,-
Elementary 1.300,- 1.300,- 2.600,-
Spoken English Test for Business (SETB)
Stage A 1.750,-
Stage B 1.850,-
Stage C 1.900,-
English for Business Communications (EBC)
Level 1 2.000,-
Level 2 2.100,-
Level 3 2.200,-
English for Office Skills (EOS)
Level 1 2.000,-
Level 2 2.100,-

Způsob platby

Platbu lze provést hotově v kanceláři školy nebo elektronicky na následující účet.

Název banky: GE Money Bank
Bankovní účet číslo: 200 417 038 / 0600
Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče

Stornovací podmínky

Při zrušení účasti nejpozději poslední den daného termínu registrace bude zaplacená částka vrácena po odečtu těchto storno poplatků:

Při zrušení účasti po daném termínu registrace bude zaplacená částka vrácena po odečtu těchto storno poplatků:


Uznávání zkoušek

Uznávání znamená přijímání City & Guilds mezinárodních zkoušek z angličtiny jako pravdivých a platných měřítek jazykových dovedností pro konkrétní studijní či pracovní účely.

Zkoušky City & Guilds jsou uznávány mimo jiné:


Průběh a hodnocení zkoušek

Opravu a hodnocení zkoušek zabezpečuje britská centrála City & Guilds a provádějí ji zkušení britští metodici za dodržení přísných kritérií stanovených Ministerstvem vzdělávání Velké Británie. Ústní zkouška je hodnocena prostřednictvím audio nahrávek. Akreditovaná centra odpovídají za administrativní a organizační stránku testování. Tímto způsobem je plně zajištěna mezinárodní integrita, objektivita a kvalita testování.

Výsledky a certifikáty

Celkový výsledek zkoušky je určen na základě dílčích výsledků, které kandidát obdrží z jednotlivých částí (Listening, Reading, Writing, atp.). Celkové hodnocení „Uspěl s vyznamenáním” (First Class Pass) je uděleno, jestliže kandidát dosáhne ve všech testovaných částech výsledek „Uspěl s vyznamenáním”. Celkové hodnocení „Uspěl” (Pass) je uděleno, jestliže kandidát uspěl ve všech testovaných částech, ale nedosáhl výsledku „ Uspěl s vyznamenáním“ (First Class Pass) ve všech částech. Neúspěšní kandidáti obdrží písemné vyrozumění, v jakých oblastech mají nedostatky. Podrobné výsledky má centrum k dispozici do 4 – 6 týdnů a certifikáty do 8 týdnů od konání zkoušky.

Přípravné materiály a vzorové testy

Pro přípravu na zkoušky City & Guilds lze využít všechny dostupné učební materiály v příslušné pokročilosti. Organizace City & Guilds však ve spolupráci s českým distributorem nabízí základní učební materiály a zkušební testy věnované pouze mezinárodním zkouškám City and Guilds. Přehled učebních materiálů naleznete zde. Vzorové testy pro písemnou i ústní část zkoušky naleznete zde.


Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Paučková, veronika.pauckova@lingua-centrum.cz, tel: 585 224 359, 608 831 134


Přehled aktuálních přípravných kurzů naleznete zde!

? Lingua Centrum
Facebook | redak??syst? iPage.cz | nau?me mluvit opravdu ka?d?o - Zv?ectvo.cz