Fast Track - Cizí jazyky 5x rychleji
Lingua Centrum jazykov??kola
ZKOUŠKY, KTERÉ VÁM ZMĚNÍ ŽIVOT!

Prohlášení o zachování mlčenlivosti

Všeobecné prohlášení o zachování mlčenlivosti

k zakázkám v oblasti překladatelských, tlumočnických a dalších souvisejících služeb, realizovaným společností Lingua Centrum, s.r.o.

Lingua Centrum, s.r.o.
U Stadionu 1205/10
IČ: 26873699
DIČ:CZ26873699
(zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28881)

tímto bere na vědomí, že pokud konkrétní smluvní vztah se zákazníkem nestanoví jinak, veškeré informace, které jí budou zákazníkem předány jako součást nebo v souvislosti s uvedenými zakázkami, jsou důvěrnými informacemi ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) v platném znění, a že je oprávněna je využívat pouze pro účely zhotovení zakázky. Předání takových informací třetí osobě (zaměstnanci, externímu spolupracovníkovi či subdodavateli překladatelských, tlumočnických a jiných služeb) je možné pouze do míry nezbytné k vyhotovení zakázky, přičemž taková třetí osoba je vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu.

Uvedená společnost dále prohlašuje, že na vyžádání připraví a podepíše specifické prohlášení o mlčenlivosti, vztahující se na obchodně právní vztah ke konkrétnímu zákazníkovi či jednotlivé zakázce, případně že podepíše prohlášení o mlčenlivosti připravené zákazníkem, pokud neshledá jeho ustanovení v rozporu s obecně platnými právními předpisy a/nebo vlastními zájmy.

? Lingua Centrum
Facebook | redak??syst? iPage.cz | nau?me mluvit opravdu ka?d?o - Zv?ectvo.cz