Fast Track - Cizí jazyky 5x rychleji
Lingua Centrum jazykov??kola
ZKOUŠKY, KTERÉ VÁM ZMĚNÍ ŽIVOT!

Ceny překladů

Překlady do/z jazyků:

Skupina A: angličtina, němčina, 

Skupina B: francouzština, italština, španělština, portugalština, polština, slovenština, ruština

Skupina C: arabština, bulharština, chorvatšina, slovinština, latina, maďarština, rumunština, ukrajinština, řečtina

Skupina D: čínština, nizozemština (holandština), japonština, turečtina


SOUDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY/ÚŘEDNÍ PŘEKLADY (s kulatým razítkem)

Skupina A: cena bez DPH 395,- Kč + 21% DPH (cena vč. DPH 478,- Kč)

Skupina B: cena bez DPH 450,- Kč + 21% DPH (cena vč. DPH 545,- Kč)

Skupina C: cena bez DPH od 650,- Kč + 21% DPH (cena vč. DPH  od 787,- Kč)

Skupina D: cena bez DPH od 900,- Kč + 21% DPH (cena vč. DPH od 1089,- Kč)

 

Cena soudně ověřeného překladu je počítána na základě prostého počtu stran. Pokud bude objednavatel požadovat soudní překlad dokumentu, musí mít předem notářsky ověřenou kopii. Bližší informace ÚŘEDNÍ PŘEKLADY.

B̎NÉ PŘEKLADY

Skupina A,B:

Skupina C:

Skupina D:
  •      cena bez DPH od 690 + 21% DPH (cena vč. DPH od 835,- Kč)

PŘEKLADY VČETNĚ KOREKTURY RODILÝM MLUVČÍM

Všechny překlady nabízíme rovněž včetně korektury rodilým mluvčím, a to za zvýhodněných podmínek. Stejně jako naši překladatelé, i korektoři jsou vázáni slibem mlčenlivosti o informacích, se kterými se při práci na textech setkávají.

Jazykové korektury textů rodilým mluvčím se zcela jistě vyplatí tam, kde cílovou skupinou, která se s překladem dostane do kontaktu, jsou rovněž rodilí mluvčí daného jazyka. Rodilý mluvčí zná nejen dokonale jazyk v jeho idiomatické vrstvě (kvalifikované použití idiomů dokáže významně pozvednout úroveň sice korektního, avšak poněkud nudného textu), ale zná i kulturní specifika. Vždy je třeba zvážit, zda se přidaná hodnota korektury rodilým mluvčím vrátí. Texty určené „do celého světa", jako jsou informační a propagační materiály, tiskové zprávy, webové stránky, manuály, jídelní lístky, výroční zprávy a firemní časopisy si korekturu zaslouží.

Skupina A,B:

Další jazyky na základě individuální domluvy a kalkulace.

Ceny překladů jsou uvedeny vždy za 1 normostranu (=1800 úhozů včetně mezer) textu ve výchozím jazyce. V ceně je započtena korektura přeloženého textu.

Uvedená cena platí pro překlad provedený nejdříve do 3 pracovních dnů. Přibližná rychlost překladu je 5 normostran denně. V případě expresního překladu je nutno připočítat přirážku ve výši 100%.

Při větším rozsahu překládaného textu je možná individuální množstevní sleva!

? Lingua Centrum
Facebook | redak??syst? iPage.cz | nau?me mluvit opravdu ka?d?o - Zv?ectvo.cz